Köpvillkor

Ångerrätt

Du kan ångra ditt köp av våra tjänster eller varor inom 14 dagar i enlighet med distansavtalslagen,
och då erhålla full återbetalning. Ångerrätten gäller ej om ex. en tjänst redan hunnits utformas specifikt för dig.

Du måste ha skickat ditt mail kring ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

För att som privatkonsument använda ångerrätten skall du kontakta [email protected]
Återbetalning sker inom 14 dagar. Vid ev. retur står du som kund för returkostnaden.

Betalningsvillkor

Du kan välja swish, friskvårdag via leverantör eller faktura. Vi erbjuder även delbetalning 3 mån utan extra kostnad.
Det är även möjligt att delbetala en tjänst motsvarande ditt friskvårdsbidrag och erlägga resterande belopp via swish.

Är du under 18 år krävs målsmans godkännande vid beställning samt betalning.

Sjukdom Eller Skada

Vi kräver läkarintyg för pausande av pågående satsning om det önskas belopp tillgodo för framtiden.

Öppettider Och Support

Vi svarar normalt på mail inom 48 timmar, gäller samtliga vardagar.
Har Ni ej fått svar via [email protected] så ring 0706880579.

Prissättning

Momsen är 25%, 12% eller 6% och redan inräknad i priserna som du ser på vår hemsida.

Reservation

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster.
Priserna på våra varor och tjänster anges i svenska kronor. Våra priser visas alltid för som privatperson inklusive moms.

Sekretess, Säkerhet Och Personuppgifter

Everyday Movement AB och därmed RebornBootcamp.com följer PUL/GDPR. När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL/GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Everyday Movement AB och RebornBootcamp.com kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Cookies

I enlighet med 6 kap 18 § Lagen om elektronisk kommunikation informeras härmed användarna av RebornBootcamp.com om att sajten använder cookies för att underlätta hanteringen av personliga inställningar. Cookies används bland annat för att lagra inloggningsinformation samt din kundvagn.

Leveranstid

Längre leveranstider än angivet kan förekomma under perioder, sker detta blir kunden kontaktad via mail.
Har du bokat en kurs digitalt så berörs kunden ej av ovan då start sker enligt utsatt datum.
Om vi som leverantör är förhindrade att leverera pga. sjukdom/skada får du motsvarande värde tillgodo.

Returer och Reklamation

Vid outlösta paket debiterar vi en avgift om 200 kr (inkl moms) för att täcka de avgifter som uppkommer i samband med att paketet går i retur till oss.

För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta oss omgående. Vi skickar dig en ny vara utan någon extra fraktkostnad, förutsatt att varan finns tillgänglig.
Kan vi inte ersätta dig med en ny vara gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defekta varan i retur.

Vid reklamation skall kund kontakta Christoffer via [email protected] och för att förenkla hanteringen av reklamationen uppge ordernummer samt orsak till reklamationen.

Tvist

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller stöd helt kostnadsfritt för privatpersoner vid händelse av tvist.
Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Force Majeure

Vid händelse av Fore Majeure är båda parterna befriade från fullgörande av eventuella avtal eller överenskommelser om fullgörande förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande befrielsegrunder kan vara eldsvåda, krig, mobilisering, beslag, valutarestriktion, strejk, lockout eller pandemi.